Om Kaj Johansson

Om Kaj Johansson

Kaj Johansson är född på Åland och är bosatt och arbetar på landsbygden i Östergötland
Utbildad på Konsthögskolan i Stockholm.
Kaj Johansson was born on Åland Islands .He lives and works on the countryside in Östergötland,Sweden
Educated in the College of Fine Arts in Stockholm